Jonge
mantelzorgers

Jonge mantelzorgers

Jongeren zijn de groep die vaak onderbelicht blijven in het mantelzorgverhaal. Jonge mantelzorgers zijn kinderen die in een gezin opgroeien waarbij bijvoorbeeld een van de gezinsleden hulpbehoevend is en waar zij zorgtaken op zich nemen.

Jonge mantelzorgers kenmerken zich doordat ze vaak taken en verantwoordelijkheden hebben die niet passen bij hun leeftijd en ontwikkeling. Zij zijn daarbij vaak een verborgen groep. Ze zien zichzelf niet als mantelzorger en laten niets merken van hun zorgen. En krijgen bijvoorbeeld problemen op school of voelen zich somber.

Jonge mantelzorgers kunnen hulp krijgen. Bijvoorbeeld van de mentor op school, maar ook van het jongerenwerk en de mantelzorgondersteuning in Oudenbosch.

Tips voor jonge mantelzorgers:

  1. Bespreek je situatie op school
  2. Zoek steun
  3. Blijf leuke dingen doen
  4. Zoek lotgenoten op

Meer informatie

Kun je wel wat hulp gebruiken over hoe je het beste met jouw situatie om kunt gaan?

Je kunt contact opnemen met de mantelzorgondersteuning in de gemeente Halderberge via mail op mantelzorg.halderberge@surplus.nl of je kunt bellen naar 06 – 10 52 69 50 of 06 – 10 91 81 31.

Het jongerenwerk in de gemeente Halderberge kun je vinden via Facebook of Instagram via @jongerenwerkhalderberge.