Jonge
mantelzorgers

Jongeren zijn de groep die vaak onderbelicht blijven in het mantelzorgverhaal. Jonge mantelzorgers zijn kinderen die in een gezin opgroeien waarbij bijvoorbeeld een van de gezinsleden hulpbehoevend is en waar zij zorgtaken op zich nemen.

Jonge mantelzorgers kenmerken zich doordat ze vaak taken en verantwoordelijkheden hebben die niet passen bij hun leeftijd en ontwikkeling. Zij zijn daarbij vaak een verborgen groep. Ze zien zichzelf niet als mantelzorger en laten niets merken van hun zorgen. En krijgen bijvoorbeeld problemen op school of voelen zich somber.

Jonge mantelzorgers kunnen hulp krijgen. Bijvoorbeeld van de mentor op school, maar ook van het jongerenwerk en de mantelzorgondersteuning in Oudenbosch.

Tips voor jonge mantelzorgers:

  1. Bespreek je situatie op school
  2. Zoek steun
  3. Blijf leuke dingen doen
  4. Zoek lotgenoten op

Medemogelijkmaker

Helaas zijn heel veel jongeren zich niet bewust van het feit dat ze mantelzorger zijn óf vinden ze deze term te negatief om zich er zelf prettig te voelen en mee te identificeren. Om jongeren bewust te maken wat een mantelzorger nu eigenlijk is én dat ze het misschien ook zelf zijn, lanceert Surplus de campagne MEDEMOGELIJKMAKERS.

Voor de campagne zijn vijf jonge mantelzorgers / medemogelijkmakers geportretteerd. Zij zijn diegene die hun gezinslid helpen bij een beter en fijner leven, door de grootse of (meestal) de kleine dingen van het leven mogelijk te maken. Elke dag heeft er een jongere centraal gestaan waarvan dagelijkse situaties worden gedeeld. Situaties waarin zorg voor de ander centraal staat en waar de medemogelijkmaker mee te maken krijgt. De campagne is 1 juni 2021, in de week van de jonge mantelzorger live van start gegaan op social media en door middel van posters op verschillende plekken in de gemeenten.

Meer informatie

Kun je wel wat hulp gebruiken over hoe je het beste met jouw situatie om kunt gaan?

Je kunt contact opnemen met de mantelzorgondersteuning in de gemeente Halderberge via mail op mantelzorg.halderberge@surplus.nl of je kunt bellen naar 06 – 10 52 69 50 of 06 – 10 91 81 31.

Het jongerenwerk in de gemeente Halderberge kun je vinden via Facebook of Instagram via @jongerenwerkhalderberge.