Respijtzorg

Mantelzorg respijtzorg

Respijtzorg is een tijdelijke en volledige overname van zorg met als doel de mantelzorger een adempauze te geven. Respijtzorg is een vorm van mantelzorgondersteuning. We noemen het ook wel vervangende mantelzorg. Door af en toe vrij te zijn van mantelzorgtaken, kun je als mantelzorger je eigen leven beter in balans houden en de zorg voor je naaste langer volhouden.

Ga samen met je naaste in gesprek over respijtzorg als dat mogelijk is. De zorg die jij geeft voelt bekend. Je naaste vindt het misschien lastig of spannend als iemand anders de zorg overneemt. Probeer uit te leggen dat het voor jou belangrijk is om af en toe iets voor jezelf te doen. Luister goed naar elkaar.

Vormen van respijtzorg

Er bestaan verschillende vormen van respijtzorg. De vervangende zorg kan zowel buitenshuis als thuis worden uitgevoerd, en door een zorgprofessional of een vrijwilliger. Ook kan het gaan om een gezamenlijke vakantie van de mantelzorger en de zorgvrager, waarbij de zorg wordt overgenomen.

Soorten respijtzorg: dagopvang of dagbesteding, logeeropvang, zorg bij je thuis, lichte respijtzorg en professionele respijtzorg.

Welke vorm van respijtzorg mogelijk is en het beste past is per situatie verschillend.

Kosten voor respijtzorg

Respijtzorg is soms gratis, als het bijvoorbeeld door vrijwilligers gedaan wordt. Als er wel kosten aan verbonden zijn, kan de mantelzorger die mogelijk vergoed krijgen. Hiervoor zijn de volgende mogelijkheden:

 • Vergoeding vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
  Dit is mogelijk als de zorgvrager zelf ondersteuning krijgt vanuit de Wmo. In dat geval kan de mantelzorger respijtzorg aanvragen bij de gemeente.
 • Vergoeding vanuit de  Wet langdurige zorg (Wlz)
  Een kortdurend verblijf als vorm van respijtzorg is mogelijk voor mensen met een volledig pakket thuis, modulair pakket thuis of persoonsgebonden budget.
 • Vergoeding door de zorgverzekeraar
  Sommige zorgverzekeraars vergoeden vervangende zorg geheel of gedeeltelijk vanuit de aanvullende verzekering.
 • Vergoeding vanuit de Jeugdwet
  Kinderen met een beperking, stoornis of aandoening kunnen in aanmerking komen voor logeeropvang in een instelling. Men kan hiervoor een aanvraag doen bij de gemeente.
 • Vergoeding vanuit het persoonsgebonden budget (pgb)
  Dit kan alleen als er al sprake is van een pgb, raadpleeg de voorwaarden van de gemeente, het Zorgkantoor of de verzekeraar vooraf.

Meer informatie

Wil je meer informatie over de mogelijkheden van respijtzorg? Neem dan contact met ons op. Via mail op mantelzorg.halderberge@surplus.nl of bel naar 0165 – 313 100 of 06 – 10 91 81 31 of 06-28 63 15 43