Mantelzorg
waardering

Mantelzorgwaardering aanvragen

De mantelzorgwaardering van de gemeente Halderberge is een mooie manier om de mantelzorger in het zonnetje te zetten. De waardering kan jaarlijks in september en oktober worden aangevraagd. De termijn om de mantelzorgwaardering van 2023 aan te vragen is verstreken.

Wie komt in aanmerking voor de mantelzorgwaardering?

  • Zorg of ondersteun je langdurig, intensief en onbetaald een naaste uit je omgeving?
  • Is de zorg die je verleent meer dan de gebruikelijke zorg?
  • Woont de persoon voor wie je zorgt in de gemeente Halderberge?

Als je deze vragen met ‘ja’ kunt beantwoorden dan ben je mantelzorger en kom je waarschijnlijk in aanmerking voor de mantelzorgwaardering! Je hoeft zelf niet in de gemeente Halderberge te wonen. De mantelzorgwaardering moet ieder jaar opnieuw worden aangevraagd omdat de mantelzorgsituatie kan veranderen.

mantelzorgwaardering Halderberge

Let op:

  • Per adres kan 1 zorgvrager 1 mantelzorgwaardering aanvragen.
  • Per adres kan 1 mantelzorger de waardering ontvangen.