Voorwaarden mantelzorg waardering 2020

Mantelzorgwaardering aanvragen

Je komt in aanmerking voor de mantelzorgwaardering als:

  • Je langdurig, intensief en onbetaald zorg en/of ondersteuning geeft aan een naaste uit je omgeving.
  • De persoon voor wie je zorgt in de gemeente Halderberge woont.
  • De zorg die je verleent meer is dan de gebruikelijke hulp*.

Ben je jonger dan 24 jaar dan ben je jonge mantelzorger en zouden we graag met je in contact komen. Op de dag van de mantelzorg (10 november) willen we ook extra aandacht geven aan jongeren.

* Mantelzorg overstijgt de gebruikelijke hulp.

Mantelzorg is dus meer dan gebruikelijke hulp. Gebruikelijke hulp wordt in de Wmo 2015 gedefinieerd als ‘hulp die naar algemeen aanvaarde opvattingen in redelijkheid mag worden verwacht van de echtgenoot, ouders, inwonende kinderen of andere huisgenoten’. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om de zorg en opvoeding van gezonde kinderen, een paar dagen zorgen voor een zieke partner of helpen in het huishouden als iemand tijdelijk lichamelijke klachten heeft. In het kennisdossier van MantelzorgNL staat helder uitgelegd wat mantelzorg is (en wat niet).

Overige voorwaarden en spelregels

  • Aanvragen van de waardering kan vanaf 1 september 2020 t/m 31 oktober 2020.
  • De zorgvrager kan een waarderingsbedrag aanvragen. Dit bedrag is bedoeld voor de mantelzorger als waardering voor zijn/haar inzet. Het wordt in december op de rekening van de zorgvrager gestort.
  • De zorgvrager kan ook waarderingsbonnen aanvragen voor maximaal 1 mantelzorger. Deze waarderingsbonnen worden in november 2020 uitgereikt aan de mantelzorgers.
  • De mantelzorgwaardering moet ieder jaar opnieuw aangevraagd worden omdat de mantelzorgsituatie kan veranderen.
  • Er kan contact met je opgenomen worden bij vragen of onduidelijkheden.
  • Surplus verzorgt de administratieve verwerking namens de Gemeente Halderberge.

Vragen?

Voor vragen neem contact op met mantelzorg.halderberge@surplus.nl of bel naar 0165 – 313 100 en vraag naar Tessa van Verseveld of Patricia den Bakker.